Μικρή αύξηση στο 4,86% σημείωσε το επιτόκιο στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, που έγινε την Τρίτη.

Συνολικά, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασια, στις 6 Σεπτεμβρίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,80%.

Ο συντελεστής κάλυψης της έκδοσης ήταν 2,73 φορές, από 3,02 στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχεςίρισης Δημοσίου χρέους, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς όπως αναφέρει το in.gr, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου.