Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωαάννη Ραγκούση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, σχετικά με την εξέλιξη των έργων που αφορούν την παράκαμψη Μαλλίων.

Ο βουλευτής διαπιστώνει ότι «ο προγραμματισμός και η υλοποίηση της παράκαμψης Μαλλίων αποτελεί κομβικό έργο σε μια τουριστική περιοχή αιχμής όπως είναι η βόρεια Κρήτη, διότι αφενός αποτελεί μέρος του ΒΟΑΚ και αφετέρου καθιστά ασφαλέστερες τις κυκλοφοριακές ροές προς την περιοχή αφού παρακάμπτονται τα Μάλλια, που είναι ήδη αρκετά επιφορτισμένα κυκλοφοριακά».

Όσον αφορά την πρόοδο του έργου, σημειώνει ό βουλευτής ότι εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει επρόκειτο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να δημοπρατηθεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο, ένας αποχετευτικός αγωγός απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων από τον οικισμό των Μαλλίων και ο ημικόμβος των Μαλλίων.

Επίσης επρόκειτο να προχωρήσει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ανισόπεδου κόμβου του Μοχού, προκειμένου και αυτό να δημοπρατηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Παρασύρης τον αρμόδιο Υπουργό:

α) σε ποια φάση εξέλιξης και υλοποίησης βρίσκεται το εν λόγω έργο στο σύνολο του;

β) σε ποια φάση εξέλιξης βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση των επιμέρους παραμέτρων του έργου όπως για παράδειγμα το παράπλευρο οδικό δίκτυο και ο αποχετευτικός αγωγός απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων από τον οικισμό Μαλλίων;

γ) κατά πόσον αντιμετωπίζει η υφιστάμενη μελέτη του έργου την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τον οικισμό Μαλλίων;