Για μια μόνο φορά έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών του νόμου για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ που είχαν χάσει το δικαίωμα να αποπληρώσουν με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης ρύθμισης, η οποία περιλαμβάνονταν στο νόμο «για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Τη διευκρίνιση αυτή δίνει με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του προς τον ΟΑΕΕ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Στο νόμο για την «Κοινωνική Οικονομία» υπάρχει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι, είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, μέχρι τις 31.12.2010 οφειλής τους.

Προϋπόθεση, να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 μέχρι τις 31.10.2011

Ακόμη όπως αναφέρει το in.gr, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις του διακανονισμού, εφόσον τηρούνται οι όροι του.