Απερρίφθη από την αμερικανική Γερουσία το σχέδιο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης του Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρούσε κρίσιμης σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί νέα ύφεση.

Το σχέδιο απέρριψαν 50 Γερουσιαστές έναντι 49 (που ενέκριναν), ενώ για να προχωρούσε η διαδικασία ψήφισης του χρειάζονταν 60 "ναι".

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο Ομπάμα και οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές υποχρεούνται να επανεξετάσουν λεπτομερώς την πρότασή τους, που απαιτούσε προϋπολογισμό της τάξης των 447 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εν λόγω απόφαση είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον φαίνεται εντελώς αδύναμη να πάρει σημαντικά μέτρα που θα προωθούσαν τη δημιουργία θέσεων εργασίας πριν από τις εκλογές του 2012.