Αντί σχολίου η σημερινή φωτογραφία...

Αφού έτσι κι αλλιώς φέτος δεν πήρανε βιβλία, τουλάχιστον να μην πηγαίνει και χαμένος ο χρόνος..

Αντί σχολείου τάβλι, κυρία υπουργέ και οι μαθητές στους δρόμους...

Όταν μένει κενός χώρος στη σάκκα όλο και με κάτι θα γεμίσει.

Και πάλι καλά αν είναι μόνο το τάβλι...

Μάριος Διονέλλης