Την αυξημένη απαισιοδοξία των πολιτών σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνει το «Οικονομικό Βαρόμετρο» του ΕΒΕΑ.

Η έρευνα που διενεργεί η εταιρεία Alco για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καταδεικνύει πως την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2011 αυξήθηκε η απαισιοδοξία των πολιτών σχετικά με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας σε ποσοστό 85%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το προηγούμενο δίμηνο ήταν στο 75%.

Επιδείνωση χαρακτηρίζει και τον δείκτη απαισιοδοξίας για τα προσωπικά και οικογενειακά οικονομικά των πολιτών, με το ποσοστό να αυξάνεται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από το τρίτο δίμηνο του 2011, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 83%.

Λιγότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες των ηλικιών 18-24 και 25-44 ετών σε σύγκριση με τις ηλικίες 45-64 ετών και 65 και άνω, με τα ποσοστά των πρώτων δυο κατηγοριών να διαμορφώνονται στο 73% και 76% αντίστοιχα, ενώ των δεύτερων δυο να διαμορφώνονται στο 85% και 88% αντίστοιχα.

Επιπλέον, το ποσοστό εκείνων των πολιτών που αξιολογούν αρνητικά την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση διατήρησε την ανοδική πορεία που διαγράφει από το δεύτερο δίμηνο του τρέχοντος έτους, ανερχόμενο στο ποσοστό του 85%, με την κυριότερη δυναμική επιρροή στην επιδείνωση της αρνητικής αξιολόγησης και την διαφωνία της κοινής γνώμης για την τρέχουσα οικονομική πολιτική να κατέχουν οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι έκτακτες εισφορές και οι επιπρόσθετες περικοπές μισθών και συντάξεων.

Η οριστικοποίηση λήψης νέων δυσμενέστερων οικονομικών μέτρων και συγκεκριμένα η επιπρόσθετη επιβολή φόρων και τελών βρήκε αντίθετο το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών. Πιο αναλυτικά, το 86% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πιστεύει ότι οι νέοι επιπρόσθετοι φόροι δεν είναι σε θέση να παράσχουν λύση στο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο ισομερισμός απόψεων μεταξύ εκείνων που απάντησαν θετικά και εκείνων που δεν απάντησαν καθόλου στην εν λόγω ερώτηση, συγκεντρώνοντας οριακά το ποσοστό του 7%.

Αισιόδοξο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών σχετικά με την άμεση ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ενώ χαρακτηριστική είναι η απόχη σημαντικού ποσοστού πολιτών από την συγκεκριμένη ερώτηση. Συγκεκριμένα, θετική απάντηση έδωσε το 43% των πολιτών, αρνητική το 38%, ενώ το 19% δεν πήρε καμία θέση στην ερώτηση.

Παρουσιάζοντας την έρευνα ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος δήλωσε: «Η κοινή γνώμη καταδικάζει, στη συντριπτική της πλειοψηφία, που φτάνει το 85%, τις κυβερνητικές πολιτικές στην οικονομία. Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται και στο οικονομικό βαρόμετρο του ΕΒΕΑ, χαρακτηριστικό της έντασης των αρνητικών κρίσεων είναι το γεγονός ότι αρνητικά κρίνουν την οικονομική πολιτική και οι τρεις στους τέσσερις απ΄ όσους το 2009 επέλεξαν να ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται αλλαγή του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που οδηγεί την ελληνική οικονομία στην καταστροφή και έχει καταβαραθρώσει την ψυχολογία στην αγορά».