Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να επιβάλει πρόστιμο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ σε καρτέλ μπανάνας, που έδρασε στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι Όμιλοι Chiquita και Pacific Fruit, βασικοί εισαγωγείς μπανάνας στην ΕΕ, συγκρότησαν καρτέλ στη νότια Ευρώπη, από τον Ιούλιο 2004 ως τον Απρίλιο 2005.

Στόχος του καρτέλ ήταν η χειραγώγηση των τιμών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, επιβαρύνοντας άμεσα τους καταναλωτές των χωρών αυτών.

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στην Pacific Fruit.

Ωστόσο, στον Όμιλο Chiquita, ο οποίος κατήγγειλε το καρτέλ, δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, οπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι την περίοδο που έδρασε το καρτέλ στη νότια Ευρώπη, οι ετήσιες πωλήσεις μπανάνας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία ήταν, συνολικά, της τάξεως των 525 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι είναι η δεύτερη φορά που η ΕΕ εντοπίζει σχηματισμό καρτέλ στις μπανάνες και επιβάλει πρόστιμο.

Το πρώτο καρτέλ αφορούσε οκτώ κράτη - μέλη της ΕΕ.