Κέρκυρα, Λευκάδα, Πρέβεζα, Πατραϊκός, Κατάκωλο, Ζάκυνθος, Ήπειρος, Ακαρνανία, Γρεβενά, Θερμαϊκός Κόλπος, Θρακικό πέλαγος, Δυτική Θράκη και Σποράδες είναι οι πετρελαιοπιθανές περιοχές στην Ελλάδα.