Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών απέστειλε η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, αναφορικά με τα ζητήματα αποκέντρωσης των υπηρεσίων, αλλά και λοιπά οικονομικά ζητήματα.

Η δήμαρχος αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο της σε θέματα που ανακύπτουν από τη συγκέντρωση υπηρεσιών και επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ θίγει επίσης και το ζήτημα κατάργησης της ατέλειας στην ταχυδρομική αποστολή των Περιφερειακών Εφημερίδων.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης και Υπουργέ Οικονομικών.
Σε μείζον ζήτημα εξελίσσεται η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και της γενικότερης στήριξης ενός ορθά αποκεντρωμένου μοντέλου δράσης σε επίπεδο επιχειρήσεων, φορέων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα στο Δήμο Φαιστού, η ανάγκη στήριξης ενός συνολικού μοντέλου ανάπτυξης είναι επιβεβλημένη, καθώς μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί η πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας, σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες.

Τα φαινόμενα του να κλείνουν επιχειρήσεις, υποκαταστήματα τραπεζών, αλλά και του να συγκεντρώνεται το συνόλου της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα μόνο σημείο, εξαιτίας των νέων συνθηκών, αποτελούν πλέον καθημερινότητα. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις ωστόσο, λειτουργούν δυστυχώς σε βάρος της εσωτερικής αποκέντρωσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα άνισα ισοζύγια σε επίπεδο Δήμου.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, είναι από τη μία πλευρά να συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες σε ένα σημείο, υποχρεώνοντας τους πολίτες να διανύσουν πολλαπλά χιλιόμετρα δύσβατου οδικού δικτύου προκειμένου να εξυπηρετηθούν, αλλά και από την άλλη η επιχειρηματική δραστηριότητα να περιορίζεται δραστικά πλέον, στην έδρα του Δήμου. Στόχος μας όμως ως Δημοτική Αρχή είναι η καθολική ανάπτυξη του τόπου μας κι όχι η μονομερής.

Με δεδομένο όμως πως τόσο υπηρεσίες, όπως π.χ. του Ι.Κ.Α. όσο και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Τυμπακίου, μεταφέρονται, τα φαινόμενα συγκέντρωσης εντείνονται. Ήδη υποκαταστήματα τραπεζών αποσύρουν την δραστηριότητα τους, καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο στην περιοχή, ενώ το οικονομικό κέντρο ακολουθεί τη λογική της συγκέντρωσης.

Στα ζητήματα αυτά, έρχεται να προστεθεί και το μείζον ζήτημα του Περιφερειακού Τύπου, αλλά και της κατάργησης ατέλειας στη διανομή του. Αυτή η κυβερνητική απόφαση αποτελεί άλλο ένα πλήγμα όχι μόνο στην Τοπική Επιχειρηματικότητα, αλλά και στη Δημοκρατία, αφού μέσω της συγκεκριμένης απόφασης, η ελεύθερη διάδοση των ιδεών δια του Τύπου, υπάγεται πλέον στις δυνατότητες μετακίνησης που έχει ο κάθε πολίτης. Έτσι και η διανομή του Περιφερειακού Τύπου, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα περιοριστεί στο κέντρο, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της Ενημέρωσης σε περιοχές που μέχρι πρότινος, βάσιζαν το Δημοκρατικό τους Δικαίωμα να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα του τόπου τους, μέσα από τις σελίδες τοπικών εντύπων.

Από την πλευρά μας ως Δήμος, έχουμε φροντίσει να παραχωρήσουμε Δημοτικό χώρο για την στέγαση γιατρού, αλλά και εξέταση ασθενών στο Τυμπάκι με αφορμή το κλείσιμο του Ι.Κ.Α., έχουμε προβάλει την αναγκαιότητα διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών, ενώ έχουμε υλοποιήσει επίσης όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μέγιστη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς ωστόσο, η συμβολή μας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς με μειωμένες δυνατότητες, που διαμορφώνονται από τις νέες συνθήκες, καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε όχι μόνο τους 24.500 περίπου δημότες του Δήμου μας, αλλά και όμορων Δήμων, τόσο από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν μπορούν παρά να δημιουργούν έντονο προβληματισμό κι ανησυχία, με δεδομένες τις υφιστάμενες συνθήκες. Ως Δήμος έχουμε καταβάλει υπεράνθρωπη προσπάθεια για αποκέντρωση των υπηρεσιών μας και για μια ανάπτυξη καθολική και ισόρροπη σε όλο το εύρος του Δήμου Φαιστού.
Διερωτόμαστε ωστόσο για το αν μπορεί να υπάρξει η χάραξη μιας κεντρικής πολιτικής, η οποία δεν θα συγκεντρώνει τις υπηρεσίες σε ένα μόνο σημείο, αλλά θα συμβάλει στην ομαλή ισοκατανομή τους με γνώμονα την ευρύτερη ανάπτυξη κι όχι την υπερσυγκέντρωση.
Κύριε αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση της χώρας, αλλά και τις δυσκολίες και πιέσεις που υφίστανται.

Γνωρίζουμε όμως καλύτερα τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις της Τοπικής Κοινωνίας την οποία υπηρετούμε καθημερινά. Μετά λόγου γνώσης λοιπόν, σας διαβιβάζουμε το αίτημα να επανεξετάσετε τόσο τον σχεδιασμό για την κατάργηση των υπηρεσιών, όσο και το ζήτημα μιας ισόρροπης ακόμα και σε επίπεδο δήμων και συνάμα δημοκρατικής και δίκαιης ανάπτυξης.

Έχοντας την προσδοκία πως θα εξετάσετε σοβαρά τα ενδεχόμενα και τα δεδομένα για τα οποία σας ενημερώνουμε και παραμένοντας στη διάθεση σας για πρόσθετες διευκρινήσεις και συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ