Την άμεση λήξη της κατάληψης προτείνει στο  Σύλλογο Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης η Πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος, προκειμένου να μη χαθεί η εξεταστική περίοδος του εξαμήνου αλλά και να μην απενταχθούν προγράμματα  και τεχνικά  έργα με συνέπεια την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

Η σχετική πρόταση της Πρυτανικής Αρχής προτείνει της παρακάτω διαδικασία προς τους φοιτητές προκειμένου να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα: 

1. Άμεση παύση της κατάληψης.

2. Σύγκληση έκτακτων συνελεύσεων των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής και ΜΗΠΕΡ για τον ορισμό εκπροσώπων ΔΕΠ στην Σύγκλητο.

3. Συνεδρίαση της Συγκλήτου με την ακόλουθη πρόταση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο:

• Διεξαγωγή εξετάσεων από 24/10/2011 έως 13/11/2011

• Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από 14/11/2011 έως 23/12/2011 και 9/1/2012 έως 26/2/2012 (13 εβδομάδες)

• Διεξαγωγή εξετάσεων από 27/2/2012 έως 17/3/2012

• Μαθήματα εαρινού εξαμήνου από 19/3/2012 έως 30/6/2012 (13 εβδομάδες χωρίς τις διακοπές του Πάσχα)

• Διεξαγωγή εξετάσεων από 1/7/2012 έως 20/7/2012.

Με δήλωση του στο Flashnews.gr ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Γιάννης Φίλης, σημειώνει ότι "το Πολυτεχνείο πρέπει να λειτουργήσει. Ένα ίδρυμα που δεν λειτούργει είναι ένα ίδρυμα που δεν προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει ταχθεί στην κοινωνία. Επιπλέον θίγονται πολλοί άνθρωποι από τη μη λειτουργία του Πολυτεχνείου.

Θεωρούμε αναγκαία την επαναλειτουργία του Π.Κ. και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πρόταση που να είναι ρεαλιστική, δίκαιη αλλά και που θα έχει τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο ίδρυμα όσο στους φοιτητές αλλά και στις οικογένειες τους."

Σε ερώτηση για το αν μια τέτοια πρωτοβουλία θεωρηθεί ως προσπάθεια για εκτόνωση του αγώνα των φοιτητών ο κ. Φίλης τονίζει πως "κάτι τέτοιο δεν μας απασχολεί, καθώς είναι μια πρόταση δίκαιη. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να είμαστε αρεστοί σε όλους."

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές αναμένεται να απαντήσουν στην πρόταση της Πρυτανικής Αρχής την επόμενη Πέμπτη, ενώ ο κ. Φίλης επισημαίνει πως τα χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν και ενδεχόμενη άρνηση από την πλευρά των φοιτητών, θα σημάνει και την απώλεια της εξεταστικής περιόδου.