Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Μαρινάκης, στα πλαίσια συνεργασίας για την προώθηση αναπτυξιακών έργων.

Η συνάντηση περιελάμβανε ενημέρωση για το θέμα των απορριμμάτων και τον ΧΥΤΑ Αμαρίου καθώς και τα έργα του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορούν τη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Τέλος, έγινε μια προετοιμασία ενόψει της συνάντησης, που θα έχουν τη Δευτέρα ο Υφυ-πουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλης Όθωνας, η Αντιπεριφερειάρχης, κα Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Μαρινάκης. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.