Αρκετοί λόγοι πολλές φορές, μας οδηγούν στο να ακινητοποιήσουμε το αυτοκίνητο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να φαίνεται μια απλή διαδικασία, ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα σημαντικά μέτρα. Το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ακινησίας, θα πρέπει να προστατεύεται τόσο από τις καιρικές συνθήκες, όσο και από τους ανεπιθύμητους "επισκέπτες". Για αυτό και πρώτη μας κίνηση, θα πρέπει να είναι-αν φυσικά δεν έχουμε κάποιο κλειστό γκαράζ- να βρούμε κάποιο χώρο, που εμφανίζει το μικρότερο δυνατό κίνδυνο.


1. Καλό θα είναι να σκεπάσουμε το αυτοκίνητο μας, με κάποια κουκούλα, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία από τον ήλιο. Θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στο δέσιμο της, ώστε να μην παρασυρθεί από δυνατούς ανέμους.

2. Το εύρος των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο, είναι αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να φθείρεται ο μηχανισμός πίεσης από το χειρόφρενο. Αν φυσικά είναι δυνατό, θα πρέπει η συγκράτηση του αυτοκινήτου να γίνεται με σχέση στο κιβώτιο και όχι με το χειρόφρενο.

3. Καλό θα είναι πριν τη ακινητοποίηση να αποσυνδέσουμε τους πόλους της μπαταρίας, ώστε να αποφύγουμε τη φθορά της και να μπορεί λειτουργήσει όταν χρειαστεί.

4. Η πολυήμερη ακινησία του αυτοκινήτου, επιφέρει φθορές στα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων. Αν δεν μπορείτε να τους αφαιρέσετε, τότε ανασηκώστε και επαλείψτε τους με ειδική κρέμα.

5. Για να μειώσετε τη φθορά των ελαστικών, μπορείτε πριν ακινητοποιήσετε το αυτοκίνητο να τα φουσκώσετε με περισσότερο αέρα από ό,τι απαιτείται, ώστε να μην κάτσουν. Επίσης θα πρέπει να μην έχετε γυρισμένους τους τροχούς, ώστε να μην εκτίθεται μεγάλη επιφάνεια τους στον ήλιο.

6. Μην αφαιρέσετε σε καμία περίπτωση τα υγρά από τα διάφορα δοχεία, γιατί σε αυτή τη περίπτωση ο εγκλωβισμένος αέρας θα προκαλέσει οξειδώσεις.

7. Μην αφαιρέσετε σε καμία περίπτωση τα υγρά από τα διάφορα δοχεία, γιατί σε αυτή τη περίπτωση ο εγκλωβισμένος αέρας θα προκαλέσει οξειδώσεις.