«Σοκ και δέος» επιφυλάσσει η εφορία για το 2012 σε εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία, καθώς οι συνολικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία θα εκτιναχθούν στα ύψη, τη στιγμή που τα εισοδήματα θα υποστούν σημαντικές μειώσεις.

Όπως υπολογίζεται σε σημερινό δημοσίευμα του «ΕλεύθερουΤύπου», οι φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά ποσοστά από 10% έως και 45% ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες τα εισοδήματα θα είναι μειωμένα πάνω από 25%.

Η εξέλιξη αυτή θα συμβεί επειδή το 2012, θα εφαρμοστούν οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις Βενιζέλου που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι :

1. Το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος μειώνεται κατά 58,3% ή κατά 7000 και διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ.

2. Τα υπόλοιπα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας μειώνονται από 10 σε 8.

3.Τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια εισοδήματος που ισχύουν για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα αυξάνονται εάν έχουν 1 ή δύο παιδιά, αλλά μειώνονται εάν έχουν από 3 και πάνω.

4. Οι εκπτώσεις για προσωπικές δαπάνες δεν θα γίνονται πλέον από το εισόδημα, αλλά σε ποσοστό 10% από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα.