Στην έκδοση 1,25 δισ. ευρώ καλυμμένων ομολογιών, διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητάς της.

Η έκδοση έγινε με επιτόκιο Euribor ενός μήνα, πλέον περιθωρίου 100 μβ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η τράπεζα.

Ο οίκος Fitch αξιολόγησε την έκδοση με πιστοληπτική αξιολόγηση «Α-», και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών, ύψους 3 δισ. ευρώ και σύμβουλός της είναι η Barclays Capital.