Το ποσό των 9.745.000 ευρώ καλείται να επιστρέψει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ένα συνολικότερο «πακέτο» 214 εκατομμυρίων ευρώ που ζητείται από τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανάκτηση αυτού του ποσού είναι στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών.

Οι επιστροφές της χώρας μας αφορούν 2, 918 εκ. ευρώ για προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2004-2005 αναφορικά με αδυναμίες σε βασικούς ελέγχους, ελλείψεις στην κατάρτιση του αμπελουργικού μητρώου και την πρόσβαση σε αυτό, και 6, 827 εκ. ευρώ για προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2007 αναφορικά με ελλείψεις στον υπολογισμό των δικαιωμάτων.

Ενώ, οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

76,6 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Σουηδία για τις αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΑΑ-ΣΓΠ), στους διοικητικούς ελέγχους και στις κυρώσεις για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας·

70,9 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία αναφορικά με καθυστερημένους ελέγχους στον τομέα του γάλακτος·

22,3 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Δανία για τις αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους και στον υπολογισμό των κυρώσεων.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος  έχουν ως εξής :

Ελλάδα: Οίνος - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2004-2005 αναφορικά με αδυναμίες σε βασικούς ελέγχους, ελλείψεις στην κατάρτιση του αμπελουργικού μητρώου και την πρόσβαση σε αυτό: 2.918.000 ευρώ
Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2007 αναφορικά με ελλείψεις στον υπολογισμό των δικαιωμάτων : 6.827.000 ευρώ

Αυστρία : Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση των ανώτατων χρηματοδοτικών ποσών για το οικονομικό έτος 2006 : 1.304.000 ευρώ

Κύπρος : Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για ελλιπές ΣΑΑ και ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους αναφορικά με τα οικονομικά έτη 2006-2008 για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας : 9.086.000 ευρώ
Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ : 1.659.000 ευρώ

Δανία : Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ και στους επιτόπιους ελέγχους : 20.296.000 ευρώ
Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2010 αναφορικά με ελλείψεις στους ελέγχους της ιδιότητας του γεωργού : 1.545.000 ευρώ
Καθυστερημένες πληρωμές – προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2008 για μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες πληρωμών και υπέρβαση των ανώτατων χρηματοδοτικών ποσών : 331.000 ευρώ

Φινλανδία: Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2009 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ : 462.000 ευρώ
Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2010 αναφορικά με ελλείψεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων σε λαχανόκηπους, μη ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων και υπέρβαση πληρωμών συνδεδεμένων με ποσά αναφοράς για παραγωγή ζαχαροτεύτλων : 529.000 ευρώ
 
Γερμανία: Οπωροκηπευτικά – προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2008 σχετικά με μη επιλέξιμες δαπάνες σε τρεις οργανώσεις παραγωγών λόγω των αδυναμιών στο σύστημα ελέγχου όσον αφορά την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών : 847.000 ευρώ
Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για παραβίαση υλοποίησης ως προς τον πληθυσμό ΕΓΤΕ ΟΣΔΕ το οικονομικό έτος 2008 : 949.000 ευρώ
Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για παραβίαση υλοποίησης ως προς τον πληθυσμό ΕΓΤΕ εκτός ΟΣΔΕ το οικονομικό έτος 2008 : 697.000 ευρώ

Ιταλία : Γαλακτοκομικά προϊόντα - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2005-2007 αναφορικά με καθυστερημένους ελέγχους: 70.912.000 ευρώ
Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στο ΣΑΑ και στον υπολογισμό των κυρώσεων αναφορικά με το οικονομικό έτος 2008 για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας: 7.607.000 ευρώ
Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για ποσό δηλωθέν στους ετήσιους λογαριασμούς του 2005 και μη καταβληθέν το οικονομικό έτος 2005: 67.000 ευρώ

Μάλτα: Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στο ΣΑΑ ως προς το οικονομικό έτος 2007 για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας: 222.000 ευρώ
Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για παρατυπίες και χρέη το οικονομικό έτος 2007: 39.000 ευρώ

Κάτω Χώρες: Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2010 λόγω υπέρβασης του εθνικού ανώτατου ποσού και ελλείψεων στον υπολογισμό των δικαιωμάτων: 2.243.000 ευρώ

Πολωνία: Αγροτική ανάπτυξη – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2005-2007 λόγω απουσίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα κάτω των 20ha στο πεδίο της αναδάσωσης: 201.000 ευρώ
Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση αναφορικά με το πιθανότερο σφάλμα: 454.000 ευρώ

Πορτογαλία: Οπωροκηπευτικά – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008 αναφορικά με ελλείψεις στον έλεγχο της απόδοσης μεταποίησης ντομάτας: 678.000 ευρώ
Αγροτική ανάπτυξη – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2007 αναφορικά με ελλείψεις στο αντικείμενο των επιτόπιων ελέγχων σε αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές και την καθυστερημένη εφαρμογή του συστήματος επιβολής κυρώσεων: 656.000 ευρώ
Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα οικονομικών υπολογισμών στους πληθυσμούς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ το οικονομικό έτος 2007: 401.000 ευρώ

Ισπανία: Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για ουσιώδη και γνωστά σφάλματα στους λογαριασμούς και τους οφειλέτες: 571.000 ευρώ

Σουηδία: Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, διοικητικούς ελέγχους και κυρώσεις (σχετίζεται επίσης με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας): 76.616.000 ευρώ

Ηνωμένο Βασίλειο: Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αναφορικά με ελλείψεις στον έλεγχο, εσφαλμένη κατανομή δικαιωμάτων και υπέρβαση των περιφερειακών ανωτάτων ποσών: 5.970.000 ευρώ

(paseges.gr)