«Όχι» στο νέο νομοσχέδιο - Προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Για αποδυνάμωση των υγειονομικών περιφερειών, ανικανότητα διαχείρισης και ελέγχου του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, χαμηλές αμοιβές, έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αποτυχία παροχής υπηρεσιών υγείας σε κάθε επίπεδο έκανε λόγο ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, θέλοντας να δώσει την εικόνα του σημερινού Συστήματος Υγείας, που υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο από το νέο νομοσχέδιο.

«Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ως αναξιόπιστο και αναποτελεσματικό που οδηγεί στην υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας προς τον Έλληνα πολίτη. Κάθε μια από τις επιμέρους ενότητες του νομοσχεδίου (προμήθειες υγείας, ΠΦΥ, Φάρμακο, ΕΣΥ,) αποτελεί αυτοτελή οντότητα. Η σοβαρότητα των θεμάτων αυτών επιβάλει χωριστή νομοθετική ρύθμιση για το καθένα μετά από διάλογο με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γρήγόρης Πασπάτης.

Προτάσεις

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα, με μεταρρυθμίσεις και τομές, που θα αρχίσει με θεσμικές αλλαγές, δίνοντας έμφαση στην παραγωγική εκπαίδευση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που διαθέτουμε ως χώρα.

Ως κεντρικούς άξονες του νέου ξεκινήματος ο Ιατρικός Σύλλογος όρισε: τη διαφάνεια στη λειτουργία, αλλά και στην οικονομική διαχείριση του συστήματος, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, τη διοικητική αναδιάταξη των ιατρικών υπηρεσιών (όλες οι μονάδες Υγείας, ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό να ανήκουν μόνο στο υπουργείο Υγείας), τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Υγείας με διακομματική στελέχωση και συμμετοχή των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων (8ετη θητεία).

Επίσης, στις προτάσεις τους συγκαταλέγονται η καθιέρωση συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας, με παράλληλη αξιοποίηση των υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε στελεχιακό δυναμικό και υποδομές και με άξονες: Συλλογική σύμβαση εργασίας Ιατρικού Συλλόγου - Πολιτείας (αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση), την ελεύθερη επιλογή ιατρού, τη θεσμοθέτηση του οικογενειακού ιατρού, τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του πολίτη, την τακτική, περιοδική, αξιολόγηση του συστήματος, την καθιέρωση της ενιαίας ηλεκτρονικής κάρτας, με καθολική χρήση και εφαρμογή της (ιατρικός φάκελος, ενιαία ηλεκτρονική συνταγογραφία), και την άμεση αποπληρωμή των οφειλομένων από τον ΟΠΑΔ στους συμβεβλημένους ιατρούς.