Απέρριψε το δικαστήριο τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει δεκατέσσερις πρώην συμβασιούχοι της ΔΕΠΤΑΗ με τα οποία ζητούσαν να παραμείνουν στις δουλειές τους, την ίδια στιγμή που 23 συνάδελφοι αναμένουν αύριο Παρασκευή την κρίση του δικαστηρίου για την εκδίκαση των αγωγών που έχουν καταθέσει για την οριστική επαναφορά τους στις θέσεις.

Οι δεκατέσσερις εργαζόμενοι δεν είχαν ακολουθήσει τους συναδέλφους τους, 23 στον αριθμό, οι οποίοι κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα δικαστικά και πέτυχαν να εκδοθεί υπέρ τους προσωρινή διαταγή με την οποία τους επιτράπηκε να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους έως τη δικάσιμο της 11ης Φεβρουαρίου. Την προσωρινή διαταγή χορήγησε το μονομελές Πρωτοδικείο και με βάση αυτήν υποχρεώθηκε η διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ να δέχεται τις υπηρεσίες των συμβασιούχων έως την παραπάνω ημερομηνία.

Και οι 23 εργαζόμενοι απασχολούνται στα πάρκινγκ της ΔΕΠΤΑΗ -η οποία έχει μετεξελιχθεί σε Ανώνυμη Εταιρία. Από τα 14 άτομα τα 3 από αυτά είναι υπάλληλοι με πόστο στα πάρκινγκ, ενώ οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι γραφείου.
Η μη ανανέωση των συμβάσεων από την πλευρά της ΔΕΠΤΑΗ είχε προκαλέσει αναστάτωση στους εργαζόμενους λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται στην άλλοτε δημοτική επιχείρηση για αρκετά χρόνια.

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ Γιώργος Παρασύρης, η επιχείρηση δεν είχε κανένα απολύτως παράπονο από την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των υπαλλήλων.

Οι ίδιοι οι υπάλληλοι από την πλευρά τους δεν χάνουν την ευκαιρία να επαναλάβουν ότι θα έπρεπε να είχαν μονιμοποιηθεί, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όπως λένε οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, εάν δεν διατηρηθούν στις θέσεις τους, η ΔΕΠΤΑΗ δεν θα μπορεί να χειρίζεται τα πάρκινγκ και θα χάσει, ενδεχομένως, ένα σοβαρό έσοδο.