Σε μια συγκυρία που η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο σηματοδοτεί μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και κατάργηση δεκάδων επιδομάτων στο Δημόσιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο πνίγεται από προσφυγές για πάσης φύσεως παροχές που διεκδικούν δικαστικά χιλιάδες πολίτες.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής» οι αδίκαστες προσφυγές που αγγίζουν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ανώτατου δικαστηρίου τις 15.000 προκαλούν πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο. Στην κυβέρνηση φοβούνται πως αν γίνουν, έστω και κάποιες από αυτές δεκτές, το κόστος καταβολής εκατομμυρίων ευρώ που συνεπάγονται δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί, προκαλώντας επιπρόσθετα προβλήματα στο δημόσιο ταμείο.

Πως θα γίνεται η εκδίκαση

Για το επίδομα των 176 ευρώ – σήμερα εκκρεμούν προς εκδίκαση περί τις 10.000 προσφυγές-, η υπόθεση θα δικαστεί μια φορά από την Ολομέλεια και ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα γίνει δεκτό ή όχι το αίτημα, θα καθοριστεί τι θα γίνει και με όλες τις άλλες προσφυγές. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται στο εξής η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων, καθώς το δικαστήριο θα γνωρίζει τι πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις.