Ο υπουργός Υποδομών, μεταφορών και δικτύων κ. Γιάννης Ραγκούσης, ενέκρινε την χορήγηση 541.815 ευρώ προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης για την εκπόνηση της Φάσης Ι {«Φωτογραμμετρικές Εργασίες και Σύνταξη
Ορθοφωτοχαρτών» της μελέτης «Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογίου για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Νομού Ηρακλείου Κρήτης και των Οδικών Συνδέσεών του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, »}.

'Οπως αναγράφεται στην απόφαση του κ.Ραγκούση, την οποία παρουσιάζει το Flashnews.gr, εκτός απο την χορήγηση των 541.815 ευρώ παράλληλα εγκρίνεται και η " διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης της Φάσης Ι {«Φωτογραμμετρικές Εργασίες και Σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών» της μελέτης «Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογίου για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Νομού Ηρακλείου Κρήτης και των Οδικών Συνδέσεών του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, »}, με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παράγραφος 5α του Ν. 3316/2005."

Υπεύθυνη υπηρεσία για τις σχετικές διαδικασίες ορίστηκε η "Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου".

Δείτε εδώ την απόφαση του υπ.Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.