Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου για ποσά άνω των 150.000 ευρώ, μετά τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που κρίνει συνταγματικά ανεκτό το μέτρο αυτό στους δύσκολους δημοσιονομικά καιρούς που βιώνει η χώρα μας.

Με 19σέλιδη γνωμοδότηση, τα μέλη της Αρχής απαντούν σύμφωνα με τη zougla.gr, θετικά στο σχετικό ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών και τάσσονται υπέρ της δημοσιοποίησης των ονομάτων φυσικών προσώπων, θέτοντας ωστόσο κάποιες προϋποθέσεις. Όπως τονίζουν στη γνωμοδότηση τα μέλη της Αρχής, η μη καταβολή των φόρων παραβιάζει πολλαπλώς το Σύνταγμα και τις επιταγές του και « αποτελεί μία συμπεριφορά με ιδιαίτερη συνταγματική απαξία». Συγκεκριμένα, η μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, παραβιάζει ην αρχή της καθολικότητας του φόρου αλλά και την αρχή της ισότητας, ενώ αντίκειται και στην αρχή του κράτους δικαίου, αφού στερεί από το κράτος μεγάλο μέρος εσόδων που προορίζονται για την υλοποίηση δημοσίων αναγκών.

Επίσης, προσκρούει στο άρθρο 25 του Συντάγματος το οποίο καθιερώνει την αρχή της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης γιατί διαρρηγνύει την ελάχιστη κοινωνική και εθνική συνοχή που διασφαλίζεται μέσα από την εκπλήρωση των συνταγματικών καθηκόντων.

Τα μέλη της αρχής θεωρούν αναγκαία ωστόσο την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την εφαρμογή του μέτρου της δημοσιοποίησης των ονομάτων για οφειλές προς το δημόσιο που αφορούν φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη:

α) Να έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής κατά του βεβαιωμένου φόρου, δηλαδή ο ελεγχόμενος να μην έχει προσφύγει δικαστικά κατά του καταλογισμένου φόρου μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος.
β) Να υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση για το ύψος της οφειλής
γ)Να ενημερώνεται ο οφειλέτης για την δημοσιοποίηση του ονόματός του στο διαδίκτυο
δ)Να δίδεται στον οφειλέτη μία προθεσμία 15 ημερών σε περίπτωση που αποφασίσει έστω και τελευταία στιγμή να διακανονίσει το χρέος του. ¨

Αντίθετα, η Αρχή έκρινε ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται :

*Ονόματα οφειλετών χρεών που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης.
*Στοιχεία ανηλίκων οφειλετών.
*Στοιχεία οφειλετών που έχουν πεθάνει.