Την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης ευρωπαϊκών τραπεζών επισημαίνει ο Sabine Lautenschlaeger, αντιπρόεδρος της Bundesbank σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt.

«Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μπορεί να είναι ένα μέσο για να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στη διατραπεζική αγορά» σημείωσε στην εφημερίδα και πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθεί πειστική λύση για την κρίση χρέους.

Ο Lautenschlaeger είπε ακόμη ότι αν κάποιο κράτος δεν μπορεί να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες, τότε θα πρέπει να δανειστεί μέσω του Ευρωπαϊκoύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να το πράξει.