Οι ιδιώτες ομολογιούχοι θα συζητήσουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερου “κουρέματος” στα ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους μόνο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με δήλωση στο Reuters του διευθύνοντος συμβούλου του Institute of International Finance (IIF), Charles Dallara.

«Εάν η επίσημη κοινότητα ενδιαφέρεται να ζητήσει από τον ιδιωτικό τομέα να ξανακοιτάξει την περίπτωση της Ελλάδας τότε θα πρέπει να γίνει μόνο ως μέρος μίας ευρύτερης διαδικασίας για την αντιμετώπιση όλου του εύρους των ζητημάτων της κρίσης χρέους στην Ευρώπη», σημείωσε σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, ο Dallara.

«Και θα πρέπει να γίνει στη βάση μία ανοιχτής και διαφανούς συζήτησης για το πρόγραμμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας και της βιωσιμότητας του χρέους», σημείωσε ο επικεφαλής του IIF αρνούμενος ωστόσο να απαντήσει για το ενδεχόμενο “κουρέματος” 50%.