Απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Χανίων ενημερωνονται οι Νέοι Αγρότες του Νομού Χανίων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ότι, σύμφωνα με την σύμβαση που έχουν υπογράψει και για δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία ένταξης υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε χρόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα

2. Ε1 του αντίστοιχου οικονομικού έτους

3. Βεβαίωση δημάρχου (πρόσφατη) για το μόνιμο της κατοικίας

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ.

Τα παραπάνω αφορούν τους Νέους Αγρότες που έχουν ενταχθεί από το 2002 μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβάνονται και οι Νέοι Αγρότες του 2009 οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει φάκελο πληρωμής δεύτερης δόσης).

Ενημερώνουμε επίσης όλους τους νέους γεωργούς ότι υποχρεούνται να τηρούν απλουστευμένη λογιστική - διαθέσιμη σε κάθε έλεγχο.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γραφείο 15, και στα τηλέφωνα 2821346530 2821346532.