Ενημερώνονται οι επαγγελματίες αλιείς του νομού Χανίων, ότι το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις αποσύρσεων αλιευτικών σκαφών λόγω τροποποίησης της Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων (123/29-12-2010) στο μέτρο 1.1 «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» του ΕΠΑΛ 2007-2013 .

 Η παράταση δόθηκε μέχρι 31-12-2011.

Αφορά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 7 μέτρων ή ηλικίας άνω των 15 ετών εφόσον ο πλοιοκτήτης είναι και νόμιμος ιδιοκτήτης τουλάχιστον για 1 έτος από την ημερομηνία της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 2821346653-4, e-mail [email protected]