Ερώτηση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Ο κ. Παρασύρης παραπέμπει σε στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σύμφωνα με τα οποία, από τις αρχές του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ελάχιστος αριθμός ιδιοκτητών έχουν υποβάλει αίτηση προκειμένου να νομιμοποιηθεί το αυθαίρετο ακίνητό τους. Ο αριθμός όλων των φακέλων που έχουν «ανοίξει» αγγίζει τις 12.252. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο νούμερο δεν είναι ικανοποιητικό. Από τους 12.252 φακέλους, οι 10.347 βρίσκονται στην πρώτη φάση της διαδικασίας.

Έχει, δηλαδή, γίνει η αυτοψία από τον μηχανικό κι έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά τα πρώτα στοιχειά. Παράλληλα, 1.581 φάκελοι έχουν ήδη λάβει τον «μοναδικό αριθμό αυθαίρετου» και έχει πληρωθεί το παράβολο, ενώ 264 είναι στη φάση όπου «τρέχει» η πρώτη δόση του προστίμου. Τέλος, στις υπόλοιπες 60 περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνόλου του προστίμου.

Επιπλέον, το ποσό που έχει εισπραχθεί είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Το προβλεπόμενο ποσό αγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ το μέχρι στιγμής βεβαιωμένο εισπραγμένο ποσό φτάνει το 1.139.661 ευρώ.
Διαπιστώνεται επομένως μια προφανέστατη υστέρηση δημόσιων εσόδων.

«Ως κυρίαρχος λόγος της χαμηλής προσέλευσης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων» σημειώνει ο κ. Παρασύρης «προβάλλει το γεγονός ότι τα πρόστιμα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων θεωρούνται εξαιρετικά υψηλά παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις τα 35-50 χιλ. ευρώ πράγμα που καθιστά την τακτοποίηση για χιλιάδες νοικοκυριά αδύνατη υπόθεση».

Σύμφωνα με τον κ. Παρασύρη μεγάλα είναι και προβλήματα που προκύπτουν από τις τεράστιες διαφορές προστίμων που υπάρχουν μεταξύ οικιών εντός και εκτός σχεδίου και μεταξύ οικιών με παλαιότητα πριν το 1983 και μετά το 1984. Ένα κτίσμα του 1983 εντός σχεδίου για παράδειγμα, ως πρώτη κατοικία 100 τμ πληρώνει 2016 ευρώ , ενώ ανάλογο κτίσμα του 1984 πληρώνει 13866 ευρώ δηλαδή 533% περισσότερο.

Όπως προκύπτει από το εν λόγω παράδειγμα υπάρχουν περιθώρια πιο δίκαιης διαμόρφωσης ή σύγκλισης των προστίμων.
Ειδικότερα, περιπτώσεις όπως σε αυτή των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών επιβάλλεται η εισαγωγή ενός κοινωνικού συντελεστή

Πέραν του υψηλού προστίμου υπάρχουν όμως και σοβαρές, επιφυλάξεις για το αν είναι επαρκές το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τακτοποίηση . Υπενθυμίζεται πως η διορία λήγει στο τέλος Νοεμβρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτά ο κ Παρασύρης τον αρμόδιο Υπουργό:

α) εάν προτίθεται να επανεξετάσει το ύψος των προστίμων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων προς όφελος των οικονομικά αδύναμων οικογενειών, αλλά και των μικρομεσαίων εισοδημάτων μέσω της εισαγωγής ενός κοινωνικού συντελεστή μείωσης των προστίμων;

β) εάν προτίθεται να επανεξετάσει γενικότερα μια δικαιότερη διαμόρφωση της κλίμακας προστίμων και την εξομάλυνση ακραίων περιπτώσεων απόκλισης;

Β) εάν προτίθεται να επανεξετάσει τα χρονοδιαγράμματα τακτοποίηση αυθαιρέτων;