Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται 5 μονάδες βάσης υψηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,61% έναντι 4,56% της προηγούμενης έκδοσης, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 2,86 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 2,84 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο ΟΔΔΗΧ που δεν παρείχε στοιχεία για το ποσοστό συμμετοχής ξένων επενδυτών ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως αρχικά το Δημόσιο ζητούσε 1,25 δισ. ευρώ.

Έως τις 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, ενδέχεται να υποβληθούν επιπλέον μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους έως 30% του δημοπρατούμενου ποσού. Εάν καλυφθούν, συνολικά το Δημόσιο θα αντλήσει από τη συγκεκριμένη έκδοση 2 δισ. ευρώ.