Πρόταση για προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που αφορά μεταξύ άλλων, στην προστασία των ευαίσθητων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού από έκτακτα βάρη που προκύπτουν από την οριζόντια προσπάθεια της χώρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να σταθεί όρθια μέσα σε μια παγκόσμια αρνητική οικονομική συγκυρία.

Οι προτεινόμενες συνθήκες έχουν ως εξής:

-Παροχή χαμηλότοκων δανείων ύψους έως 5.000 ευρώ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με περίοδο χάριτος έως 5 έτη, η οποία αφορά σε περίπου 300.000 οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα που βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης και αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά στα βάρη που έχει επιφέρει η παρούσα συγκυρία. Ο αριθμός αυτών των οικογενειών εκτιμάται από την αντιστοιχία του αριθμού των δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ.

-Για τους υπηρετούντες στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, να ορισθεί ότι το ύψος της καταβαλλόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του καθαρού μηνιαίου μισθού έως το ποσό των 1.000 ευρώ και το 30% αυτού για καθαρό μηνιαίο μισθό άνω των 1.000 ευρώ.

-Μείωση του ποσοστού ΦΠΑ στο 5% σε συγκεκριμένα βασικά είδη διατροφής (ψωμί, γάλα, ρύζι, μακαρόνια, λάδι, ζάχαρη, χυμοί).

protothema.gr