Το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των συνανθρώπων μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και να συμβάλει στο κοινωνικό πρόγραμμα του Συλλόγου για το 2012 «Μία ελπίδα από τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ», το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα.

Με την πεποίθηση πως σε στιγμές κρίσης η Κοινωνία των Πολιτών πρέπει να συστρατεύεται σε κοινά μέτωπα που βασίζονται στις αρχές του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, στόχος του Ιδρύματος μέσα από αυτή την πρωτοβουλία συνεργασίας με τον Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» είναι να στηριχθούν άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.