Διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έργων συντήρησης θα πραγματοποιούνται από την πρώτη Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου στα Τέμπη.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Στις 1, 3, 7, 9 και 11 Νοεμβρίου, για δύο ώρες, από τις 06:00 έως τις 08:00.

Από 14 Νοεμβρίου στις 06:00 έως 25 Νοεμβρίου στις 20:00, συνολικά 12 ημέρες.

Από 26 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου, δύο μόνο ημέρες και για δύο μόνο ώρες, από τις 06:00 έως τις 08:00 (οι ακριβείς ημερομηνίες θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των εργασιών και θα ανακοινωθούν εγκαίρως).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής και οι παρακαμπτήριες διαδρομές, θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνομία.