Ρύθμιση των στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και από άλλες τράπεζες, τα οποία έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πλήττονται από τις μειώσεις μισθών και την εφεδρεία που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η τροπολογία προβλέπει την παροχή:

- Περιόδου χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος,

- την αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής, σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση,

- την παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.