Σε 392.494.135,68 ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας Γ.Κουτρουμάνη μετά από αίτημα του βουλευτή της ΝΔ Ν. Νικολόπουλου.

Πρόκειται για απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές-Κοινοτικές Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ, Σχολικές Επιτροπές και Δημόσια Σχολεία.

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από τα ΝΠΔΔ, ακολουθούν τα ΝΠΙΔ και μετά οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δημόσιου Τομέα έχουν ως εξής:

- ΔΗΜΟΣΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ): 22.540.487,55 ευρώ

- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 243.396.498,69 ευρώ

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ: 1.171.202,93 ευρώ

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 20.340.606,85 ευρώ

- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 62.070.110,19 ευρώ

- ΝΠΙΔ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κ.α.): 41.194.706,82 ευρώ

- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 710.740,95 ευρώ

- ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 1.069.772,70 ευρώ

Από τις παραπάνω απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνολικού ύψους 392.494.135,68 ευρώ, όπως διευκρινίζεται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, τα 62.244.229,82 ευρώ χαρακτηρίζονται "οφειλές σε ρύθμιση" και 323.249.905,86 ευρώ χαρακτηρίζονται "οφειλές χωρίς ρύθμιση".

Διευκρινίζεται επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, ότι στις παραπάνω οφειλές περιλαμβάνονται περιπτώσεις οφειλών σε εκκαθάριση, πτώχευση, οριστική διακοπή και ανενεργές συνολικού ποσού 45.805.236 ευρώ.