Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, διοργανώνουν στο Ρέθυμνο, εκδήλωσης παρουσίασης του προγράμματος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο) την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19:00

Το πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αθλητικός τουρισμός αναψυχής, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας.

Η παρουσίαση  θα γίνει από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης Μαρία Γρυπάρη και Λίτσα Φραγκιαδουλάκη.