Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης μαζί με Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο της Τοπικής Ενότητας Δαφνών  πραγματοποίησε επίσκεψη, στο εργοτάξιο του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δαφνών.

Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς και τις επόμενες ημέρες θα γίνει η σκυροδέτηση για την θεμελίωση του κτιρίου.