«Ένα κούρεμα της τάξης του 50% θα κάνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα και θα βάλει σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια την Ευρώπη», επισημαίνει ο ΣΕΒ ενόψει των αποφάσεων που αναμένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ελληνικό χρέος.

Ο ΣΕΒ επικαλείται μελέτη που εκπόνησε ειδική ομάδα εργασίας, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενο «κούρεμα» 50% ή περισσότερο «θα έχει μικρή επίπτωση στην απομείωση του καθαρού ελληνικού χρέους -όχι μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει η συμφωνία της 21ης Ιουλίου- ενώ θα έχει επαχθείς συνέπειες για την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την προσωπική περιουσία των Ελλήνων πολιτών».

Καλεί δεν την κυβέρνηση να δώσει μάχη για να αποτρέψει το σενάριο ενός «κουρέματος» που θα αποκλίνει πολύ από τους όρους της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου (21%).

Αναλύοντας την απόφαση της 21ης Ιουλίου, η ομάδα εργασίας αναφέρει ότι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της θα είναι καθαρή σωρευτική μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά περίπου 32% έως το 2020, λόγω:

- της σημαντικής βελτίωσης των όρων δανεισμού από τους επίσημους δανειστές (δηλαδή χαμηλότερα επιτόκια και επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων),

- της δυνατότητας επαναγοράς χρέους στη δευτερογενή αγορά και

- της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) με την εθελούσια ανταλλαγή ομολόγων που λήγουν έως το 2020 με νέα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερο «κούρεμα» για τους ιδιώτες κατόχους ομολόγων, π.χ. κατά 50%, μπορεί σύμφωνα με την ίδια μελέτη να δράσει αποσταθεροποιητικά, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει σημαντικό οικονομικό όφελος.

«Το δυνητικό όφελος, επισημαίνεται, δεν θα υπερέβαινε, σε καθαρή βάση, τα 45 δισ. ευρώ ή 20% του ΑΕΠ περίπου, και δεν είναι καν μεγαλύτερο από το όφελος του PSI (υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν ότι είναι κατώτερο των 30 δισ. ευρώ).

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η απομείωση κατά 50% του χρέους αφορά μόνο στο χρέος που βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών, δηλαδή τα 212 δισ. ευρώ, από το συνολικό χρέος των περίπου 360 δισ. ευρώ.

Έτσι, η απομείωση αγγίζει τα 106 δισ. ευρώ, ενώ αμέσως μετά θα πρέπει η Ελλάδα να καλύψει με νέο δανεισμό την απομείωση χαρτοφυλακίων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και των ασφαλιστικών ταμείων και εταιρειών, κατά τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ ή 22% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, καταλήγει ο ΣΕΒ, τα δυνητικά οφέλη από μία μη εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους θα μπορούσαν να εξανεμιστούν περαιτέρω από πιθανή μεγάλη και παρατεταμένη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητος, που θα προέλθει και από τη μείωση πιστώσεων (συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει πρόσθετη μείωση του ΑΕΠ κατά 3,5%), με δυσμενείς συνέπειες για την εθνική οικονομία και τη βιωσιμότητα του χρέους.

in.gr