Με τα πλέον μελανά χρώματα σκιαγραφούν την εικόνα του κλάδου των κατασκευών τα στοιχεία του Συνδέσμου Ανωνύμων, περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), βάσει των οποίων 158 εταιρείες του χώρου αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο από το 2004 ενώ αρκετοί από τους «επιζώντες» βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Οι εργολήπτες επικρίνουν ιδιαίτερα τη μείωση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, υποστηρίζοντας πως, αν και η περικοπή του στοχεύει στη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, οδηγεί τελικά σε μείωση του ελληνικού ΑΕΠ και πάγωμα της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου, από το 2004 έως σήμερα ο αριθμός των εργοληπτικών εταιρειών από 7η έως και 3η τάξη, μειώθηκε κατά 22,2%, από 712 σε 554 -δηλαδή κατά 158 εταιρείες. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεγαλύτερες εταιρείες (7ης τάξης) αυτές από 14 μειώθηκαν σε 9 (μείωση κατά 35,7%).

Ωστόσο, η μείωση των «παικτών» δεν σήμανε και καλύτερες συνθήκες για όσες απόμειναν, αναφέρει ο ΣΑΤΕ, αναφέροντας ενδεικτικά ότι 88 από τις 554 εταιρείες δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου.

Ο σύνδεσμός υποστηρίζει επίσης πως η περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την μείωση του ελλείμματος, «μέθοδος που συστηματικά ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, είναι μία ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανάπτυξη της οικονομίας επιλογή, αφού η μείωση του ΑΕΠ που τελικώς επιφέρει είναι και μεγάλη και μόνιμη και μάλιστα για μακρά περίοδο με τελικό αποτέλεσμα το αντίθετο από τον στόχο, αντί να δοθεί βάρος στην περιστολή των δαπανών της δημόσιας κατανάλωσης».

Από την διαχρονική εξέταση του απόλυτου μεγέθους του ΠΔΕ, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική μείωσή του κατά 21% το 2005/2004, από 9,5 δισ. ευρώ σε 7,5 δισ. ευρώ καθώς και η αντιστροφή της αυξητικής πορείας του ΠΔΕ μετά το 2008 οπότε και σε απόλυτη τιμή σημειώνει το μέγιστο της περιόδου 9,6 δισ. ευρώ.

Οι διαδοχικές μειώσεις ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης στην χώρα έχουν οδηγήσει το μέγεθος κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου, 7,55 δισ. ευρώ το 2011 και 7,7 δισ. ευρώ το 2012, αναφέρει ο ΣΑΤΕ.

Η επιλογή της υστέρησης του ρόλου των δαπανών για έργα υποδομών του ΠΔΕ, υποστηρίζει ο ΣΑΤΕ, «συνεπάγεται και μειωμένη απορροφητικότητα πόρων από την ΕΕ αλλά και καθυστέρηση στην δημιουργία, βελτίωση και συντήρηση υποδομών, η οποία με την σειρά της μεταφράζεται σε σημαντική επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας».

Έχοντας όλα αυτά υπόψη τους οι εργολήπτες-μέλη του ΣΑΤΕ, αποφάσισαν να συζητήσουν κατά τρόπο συστηματικό και ανοικτό τα επιμέρους προβλήματα και να διατυπώσουν κατά τρόπο τεκμηριωμένο τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

in.gr