Το μειωμένο τέλος για τα ακίνητα και οι εξαιρέσεις από αυτό αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους επί του ακινήτου και όχι όλα τα μέλη της οικογένειάς τους.

Χαρτοβασίλειο" με πληθώρα παραστατικών και πιστοποιητικών, μεγάλη ταλαιπωρία στις ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες για την απαλλαγή ή την καταβολή μειωμένου τέλους στα ακίνητα, πληρωμή του και εκ των υστέρων επιστροφή ή συμψηφισμός του ποσού, κατασχέσεις ακινήτων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων, διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στους οφειλέτες εντός 40 ημερών, απαγόρευση στη ΔΕΗ να ρυθμίσει όχι μόνο τις οφειλές από το τέλος αλλά και από το ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά άλλα... ευτράπελα προκύπτουν όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για το ειδικό τέλος των ακινήτων για το 2011.

Την ίδια ώρα, κλείνουν όλα τα παράθυρα για την αποφυγή καταβολής του τέλους ακόμα και για εκείνους που προέβησαν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης και αλλαγή της χρήσης του ρεύματος, ενώ το μειωμένο τέλος και οι εξαιρέσεις αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους επί του ακινήτου και όχι όλα τα μέλη της οικογένειάς τους.

Παραθέτουμε τα ψιλά γράμματα - παγίδες της εγκυκλίου:

Tο τέλος επιβάλλεται στα ακίνητα ιδιωτών και επιχειρήσεων που ηλεκτροδοτούνται και είναι εγγεγραμμένα στις καταστάσεις της ΔΕΗ ή των άλλων εναλλακτικών παρόχων μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Ακόμη και αν ο ιδιώτης ή η επιχείρηση προβεί σε διακοπή του ρεύματος από 18η Σεπτεμβρίου 2011 και μετά, δεν θα εξαιρεθεί από το τέλος για τη φετινή χρονιά. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας μετά τη 17η Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που στα αρχεία της ΔΕΗ δεν υπάρχει ημερομηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας θα είναι 1.

Οσοι δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος ή καταβολή μειωμένου ποσού, αν δεν έχουν αποστείλει γραπτό μήνυμα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι τις 2/10/2011 θα καταβάλουν την πρώτη δόση και έπειτα έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν εκπρόθεσμα γραπτό μήνυμα μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2011. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, το επιπλέον καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος

Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, η απαλλαγή ή η μείωση του συντελεστή του τέλους χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ, αφού ο υπόχρεος προσκομίσει "ένα βουνό" παραστατικά και έγραφα.

Οι πολύτεκνοι

Ειδικότερα για τους πολύτεκνους, που δικαιούνται τον μειωμένο συντελεστή 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι προστατευόμενα, το οικογενειακό εισόδημά του είναι μέχρι 30.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

Για τους ανάπηρους ή αυτούς που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο πέρα από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για την πιστοποίηση της αναπηρίας, ώστε να στοιχειοθετείται ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το πρόσωπο που τον βαρύνει είναι ανάπηρο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Ανεργοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι

Το ποσοστό ιδιοκτησίας "κόβει" τα προνόμια

Για την απαλλαγή από το τέλος ιδιοκατοικούμενου ακίνητου από μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο της απαλλαγής και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Οταν ο δικαιούχος δεν περιλαμβάνεται στους παραπάνω καταλόγους, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή απαιτείται ο δικαιούχος να είναι άνεργος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται εφόσον οι άνεργοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ο μειωμένος συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό του δικαιούχου.

Οι συνέπειες

Κατεβαίνουν οι διακόπτες και ακολουθούν οι κατασχέσεις

Το ειδικό τέλος εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιτηδευματιών και των επιχειρήσεων.

Αν δεν καταβληθεί το ειδικό τέλος εντός 40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφληση του τέλους.

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος εντός 20 ημερών από τη διακοπή, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ, όπου υπάρχει.

Η βεβαίωση

Η επαναχορήγηση του ρεύματος από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση εξόφλησης του τέλους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Η ίδια βεβαίωση απαιτείται και στις περιπτώσεις που αιτηθεί αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει άμεσα τους χρηματικούς καταλόγους σε όλες τις ΔΟΥ για τους οφειλέτες ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.

Οι ΔΟΥ οφείλουν να μεριμνήσουν για την είσπραξη των οφειλών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (κατασχέσεις ακινήτων, εισοδημάτων κ.ά.).

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα εφαρμοσθούν στον κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου.