Τρέχει και δεν φθάνει το υπουργείο Άμυνας για να δημιουργήσει χώρους ασφαλούς φύλαξης των διαφόρων πυρομαχικών της ΕΦ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα politis-news.com, παραδέχεται ότι «υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος του προσωπικού που διαβιεί στο χώρου του στρατοπέδου στην Παλόδεια, λόγω της μεγάλης συσσώρευσης πυρομαχικών σε περιορισμένο χώρο χωρίς να πληρούνται οι βασικές και στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας».

Για την επίλυση του προβλήματος δρομολογείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος «η κατασκευή νέων ασφαλών αποθηκών πυρομαχικών υψηλών προδιαγραφών, τύπου IGLOO». Το ΥΠΑΜ σημειώνει ότι για αυτόν το σκοπό θα πρέπει να επιλεγούν οι συντομότερες χρονικά διαδικασίας, αναδεικνύοντας όμως με αυτόν τον τρόπο και τη σοβαρότητα του όλου θέματος.

Στην ίδια πάντα πρόταση αναφέρεται ακόμη ότι τα πυρομαχικά θα φύγουν εκτός Παλόδειας. Συγκεκριμένα, το ΓΕΕΦ έχει ήδη επιλέξει τέσσερις νέους χώρους τους οποίους κατονομάζει «για την κατασκευή των εγκαταστάσεων προκειμένου να εξασφαλισθούν τα πυρομαχικά που σήμερα παραμένουν εκτεθειμένα στο ύπαιθρο».