Οι συσσωρεωμένες ζημίες στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών από μία ενδεχόμενη απομείωση κατά 50% της αξίας των ελληνικών κρατικών ομολόγων θα προσεγγίσουν τα 15 δισ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με βάση της συμφωνία (;) της 21ης Ιουλίου, οι τράπεζες είχαν δεχθεί να προχωρήσουν σε απομείωση 21%, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το ποσοστό δεν εφαρμόσθηκε στο συνολο του κλάδου.

Οι συνολικές ζημίες από την απομείωση 21% ήταν 6 δισ. ευρώ. Εφόσον η απομείωση ανέλθει στο 50%, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 15 δισ. ευρώ περίπου.

Συνολικά, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους ομόλογα αξίας 50 δισ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια τους είναι λίγο πάνω από τα 30 δισ. ευρώ. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν στα χαρτοφυλάκια τους ελληνικούς τίτλους ύψους 65 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η έρευνα της Blackrock στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Αν και προς το παρόν δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ακριβές ύψος των νέων αναγκών που θα προκύψουν, υπολογίζεται ότι θα πρέπει ν πρέπει να σχηματίσουν προβλέψεις ύψους τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ.

Καθοριστική σημασία έχει ο εθελοντικός ή μη χαρακτήρας της συμμετοχής των τραπεζών. Σε περίπτωση που Ευρωζώνη και ΔΝΤ υποχρεώσουν τις τράπεζες να συμμετάσχουν, τότε μπορεί να καταπέσουν εγγυήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ περίπου που έχουν χρησιμοποιήσει οι ελληνικές τράπεζες για να παίρνουν ρευστότητα από την ΕΚΤ.

Η εναλλακτική που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε περίπτωση ανεξέλεγκτης πτώχευσης είναι ακόμα μεγαλύτερες ζημίες.

Συνήθως, σε περίπτωση default το ποσοστό ανάκτησης (recovery rate) της αρχικής -ονομαστικής- αξίας των κρατικών ομολόγων είναι περίπου 40% («κούρεμα» 60%). Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Δημόσιο, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι χαμηλότερο.

Άρα, ένας ιδιώτης ομολογιούχος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να χάσει τουλάχιστον το 60% του κεφαλαίου του και να πάρει το άλλο 40% σε... 30 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση.

Όπως είναι προφανές, αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται «εθελοντική» συμμετοχή.

Νέα κεφάλαια 60 δισ. ευρώ στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ύψους 110 δισ. ευρώ περίπου, πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα 60 δισ. ευρώ θα είναι τα νέα κεφάλαια, καθώς τα 46 έχουν ήδη δεσμευθεί για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για την κεφαλαιακή ενίσχυση των ευρωτραπεζών, σύμφωνα με το Reuters.

Το πρώτο, προβλέπει την επανενεργοποίηση των εθνικών μηχανισμών, παρόμοιων με αυτούς που τέθηκαν σε εφαρμογή στην μετά Lehman Brothers τραπεζική κρίση.

Το δεύτερο, προβλέπει την «συγκέντρωση των εθνικών εγγυήσεων» υπό τον συντονισμό και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA).

Το τρίτο σενάριο προβλέπει ένα «πιο συντονισμένο μοντέλο συγκέντρωσης των εθνικών εγγυήσεων». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης πόρων σε ένα «κοινό όχημα», ενώ κάποιες βασικές υποχρεώσεις θα συνεχίσουν να βαραίνουν τις εθνικές κυβερνήσεις.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκφράσει τη βούληση της να διευκολύνει την ίδρυση αυτού του «οχήματος».

Στο Eurogroup του Σαββάτου, υπήρξε ακόμα κατ' αρχάς αρχική συμφωνία για την αύξηση του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 των τραπεζών στο 9%. Αυτό σημαίνει ότι αν τα περιουσιακά στοιχεία μίας τράπεζας έχουν αξία, για παράδειγμα 100 ευρώ, η τράπεζα είναι αναγκασμένη να έχει στην άκρη τα 9 ευρώ.

Η πρόταση για την αύξηση του δείκτη στο 9% (από 5%) προκαλέσε έντονες αντιρρήσεις, οι οποίες κάμφθηκαν στη συνέχεια από τις υποσχέσεις για το σύστημα εγγυήσεων.

(in.gr)