Στη συγκρότηση ενός σύνθετου προγράμματος επιχορηγήσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία σε ενδεχόμενο «κουρέματος» των ελληνικών κρατικών ομολόγων προσανατολίζονται στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των αποθεματικών των Ταμείων, έχει επενδυθεί σε κρατικά ομόλογα είτε απευθείας, είτε μέσω του κοινού κεφαλαίου των Ταμείων το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το σύνολο της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΑΕΔ, η Εργατική Κατοικία κ.ά.) υπολογίζεται σήμερα στα 28 δισ. ευρώ, (28.046.328,094).

Από αυτά, περισσότερα από 26,7 δισ. (26.760.150.116), είναι τοποθετημένα άμεσα είτε έμμεσα, σε ομόλογα μετοχές και καταθέσεις, ενώ σε 1,2 δισ. ευρώ εκτιμάται η ακίνητη περιουσία των φορέων.

Τα Ταμεία έχουν τοποθετήσει απευθείας σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ενώ περί τα 17 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί βάση νόμου στην Τράπεζα της Ελλάδας και εν συνεχεία τοποθετήθηκαν σε ομόλογα μέσω του «Ειδικού Κεφαλαίου».

Τον μεγαλύτερο όγκο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κατέχει το ΙΚΑ ύψους 2 δισ. ευρώ, από το σύνολο 4,5 δισ. που το Ίδρυμα έχει επενδύσει σε διάφορους τίτλους, ενώ ακολουθούν το ΤΕΑΔΥ και ο ΟΓΑ με ομόλογα αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, για κάθε ταμείο.

Ένα πιθανό «κούρεμα» θα περιορίσει ανάλογα την αξία των επενδεδυμένων σε ομόλογα αποθεματικών των Ταμείων αναθεωρώντας τις εκτιμήσεις των αναλογιστικών μελετών που έχουν γίνει για τη βιωσιμότητα των συντάξεων.

Οι συνέπειες μπορούν να μετριασθούν, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις αν οι Ασφαλιστικοί Φορείς συμμετέχουν, όχι με απευθείας «κούρεμα», αλλά με επιμήκυνση του χρόνου διακράτησης των ομολόγων.

Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο πακέτο λύσης (που προέβλεπε απομείωση 21%) τα Ταμεία μπορούσαν να ανταλλάξουν τα ομόλογα που έχουν με νέα ομόλογα, 30ετούς διάρκειας και ίσης ονομαστικής αξίας.

Βεβαίως και αυτή η λύση θα οδηγούσε σε κάποιες απώλειες τα Ταμεία, αλλά σαφώς μικρότερες από το να υποστούν 50% απομείωση της περιουσίας τους σε κρατικά ομόλογα.

Με δεδομένο ότι η ενίσχυση των Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι δύσκολη εφόσον είναι ήδη μειωμένη στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου, εξετάζεται μεταξύ άλλων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων.

Η συνολική εμπορική αξία της περιουσίας αυτής δεν έχει καταγραφεί στο σύνολό της, αφού εκτιμάται κατά περίπτωση και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε κυβερνητικό επίπεδο από τα συναρμόδια υπουργεία.

in.gr