Εγκρίθηκε με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Θ. Μοραΐτη, η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 του επενδυτικού σχεδίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου, στον Νομό Ρεθύμνης, το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την κτιριακή επέκταση της υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας της.

Πρόκειται για μια επένδυση συνολικής δαπάνης 4.150.000,00 €, η οποία θα επιχορηγηθεί με 34% επί του κόστους της, δηλαδή, με το ποσό των 1.411.000,00 €.

Πρόκειται για την με αριθμ. 40909/ΥΠΕ/5/04138/Ε/Ν.3299/2004/21−09−2011 απόφαση του υφυπουργού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2348/Β/18 – 10 – 2011.

Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό − κτιριακή επέκταση υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας χωρίς αύξηση της δυναμικότητας στη θέση «ΠΩΡΟΥ ΑΛΩΝΙ» στο Δ.Δ. Μελιδονίου Δ.Μυλοποτάμου (πρώην Δ. Γεροποτάμου) του Ν. Ρεθύμνης.

(paseges.gr)