Αντιμέτωποι με αυξημένη καχυποψία από πλευράς των ξένων προμηθευτών τους, ως προς τις πληρωμές, βρίσκονται την τελευταία διετία οι Έλληνες εξαγωγείς, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Πάνω από επτά στους δέκα (72,8%) δηλώνουν ότι οι ξένοι προμηθευτές έχουν διαφοροποιήσει τους όρους πληρωμής, καθιστώντας τους δυσμενέστερους για την ελληνική πλευρά.

Μάλιστα, η μονομερής αλλαγή των όρων γίνεται συχνά χωρίς να έχει προκύψει κάποια αρνητική μεταβολή στα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και στην φερεγγυότητά τους.

Έτσι, πολλοί εξαγωγείς αναγκάζονται να προεξοφλούν άμεσα τις οφειλές τους προς τους ξένους (αλλά και προς τους Έλληνες) συνεργάτες τους, που δεν είναι πλέον ιδιαίτερα πρόθυμοι να προσφέρουν εκπτώσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε μεταξύ των μελών του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), στο διάστημα 3/10-7/10.

Όπως επισημαίνει, «σε σύνολο 500 περίπου αποστολών ερωτηματολογίων, τις πρώτες τρεις ώρες είχαν ήδη ανταποκριθεί ήδη 140 επιχειρήσεις, νούμερο ενδεικτικό του προβλήματος που υπάρχει στην αγορά», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ΣΕΒΕ.

Ερωτηθέντες αν οι δυσκολίες στις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές οφείλονται στον πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησης ή της χώρας, πάνω από εννέα στους δέκα (92%) απάντησαν το δεύτερο.

Βάσει της έρευνας, το 82,1% διαπιστώνει γενικότερη αλλαγή της αντιμετώπισης των προμηθευτών απέναντι στην επιχείρησή τους, μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης.

Απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με το αν διαφοροποιήθηκαν -σε βάρος τους- οι όροι πληρωμής προς τους προμηθευτές τους την τελευταία διετία, το 72,8% των επιχειρηματιών απάντησε «ναι» για τους προμηθευτές εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές του εσωτερικού, το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο (75,3%).

Σε ερώτηση αναφορικά με το αν συνεχίζουν να επιτυγχάνουν κάποιο ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση ολικής εξόφλησης της παραγγελίας τους, πάνω από τους μισούς (53,7%) απάντησαν «όχι» για τους προμηθευτές του εξωτερικού.

Στην περίπτωση των προμηθευτών εσωτερικού, ωστόσο, σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι».

Οι ελληνικές τράπεζες πάντως, δεν δείχνουν να έχουν απολέσει την αξιοπιστία τους στο εξωτερικό. Το 44,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε στις συναλλαγές του πρόβλημα αποδοχής εγγυητικής επιστολής από ελληνική τράπεζα.

Ένα όχι ευκαταφρόνητο 26,5%, υποστήριξε, όμως, ότι αντιμετώπισε τέτοιο πρόβλημα.

Αναφορικά με το ποιες μεθόδους πληρωμής χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σήμερα για την εξόφληση των προμηθευτών εξωτερικού, το 53,7% δήλωσε ότι κάνει άμεση προεξόφληση του 100% του ποσού.

Ποσοστό 36%-37% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εξίσου τις μεθόδους προκαταβολής, ανοικτού λογαριασμού και πληρωμής έναντι φορτωτικών εγγράφων.

Σε αντίστοιχη ερώτηση για τους προμηθευτές εσωτερικού, η συντριπτική πλειοψηφία (70%) απάντησε ότι αποπληρώνει τους προμηθευτές της με επιταγή. Το 43% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί και τη μέθοδο του ανοικτού λογαριασμού. Μόλις 1/3 των ερωτηθέντων αποπληρώνει τους προμηθευτές εσωτερικού με 100% προεξόφληση. Τα ποσοστά αυτά επαληθεύουν -σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ- το επιτακτικό πρόβλημα ρευστότητας.

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έγκεινται στη μείωση των ασφαλιστικών ορίων από τις εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και στην αβεβαιότητα από την πλευρά των πελατών του εξωτερικού. Οι τελευταίοι αρνούνται να δεχτούν μεγάλες παραγγελίες, γιατί -σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ- είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και δύσπιστοι και φοβούνται τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.