Ικανοποιητικές αποδόσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις και στα προθεσμιακά καταθετικά τους προϊόντα προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις διαρροές που παρουσιάζει η καταθετική τους βάση, λόγω των αρνητικών συνεπειών της κρίσης.

Ειδικότερα για ποσά 5.000 ευρώ οι τράπεζες προσφέρουν επιτόκια που κυμαίνονται μέχρι και 4.80%, δίνοντας καθαρό τόκο σε ετήσια βάση 220 ευρώ περίπου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαφοροποιήσεις ανά τράπεζα στα επιτόκια που προσφέρονται είναι σημαντικές, καθώς ξεκινούν από μόλις λίγο παραπάνω από 1%.

Για ποσά 25.000 ευρώ τα επιτόκια που προσφέρονται αυξάνονται ακόμη περισσότερο και αγγίζουν μέχρι και το 5%, δίνοντας στην περίπτωση αυτή τόκο περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο.

Και για τα ποσά αυτά οι διαφοροποιήσεις στο προσφερόμενο επιτόκιο είναι σημαντικές, καθώς τα επιτόκια για ένα προθεσμιακό προϊόν κυμαίνονται από 2% μέχρι 5%, δηλαδή μια διαφορά ακόμη και 700 ευρώ περίπου το χρόνο σε τόκους.

Όπως επισημαίνουν οι τραπεζίτες εκτός από το επιτόκιο, κριτήρια επιλογής στα προθεσμιακά τραπεζικά προϊόντα θα πρέπει να αποτελούν επίσης ο χρόνος απόδοσης των τόκων (σε μερικές περιπτώσεις είναι σε μηνιαία βάση, σε τριμηνιαία βάση ή και σε ετήσια βάση για την 12μηνη κατάθεση), το ύψος της επιβάρυνσης εάν υπάρξει πρόωρη εξόφληση κλπ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνει ο καταναλωτής στο τελικό ετήσιο επιτόκιο ενός καταθετικού προϊόντος, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που προβάλλονται από τράπεζες υψηλά επιτόκια, που αφορούν όμως το τελευταίο τρίμηνο μιας δωδεκάμηνης κατάθεσης προκειμένου να προσελκύσουν τον πελάτη.

Η μέση απόδοση, όμως, του προϊόντος είναι πολύ χαμηλότερη εάν συνυπολογιστούν και τα επιτόκια που προσφέρονται για τα υπόλοιπα τρίμηνα.

Η διακράτηση και ο περιορισμός των διαρροών των καταθέσεων, που παρατηρούνται την τελευταία διετία από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, θεωρείται προτεραιότητα την τρέχουσα χρονική περίοδο προκειμένου μα διασφαλιστεί η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να ενισχυθεί η πολυπόθητη ρευστότητα που έχει πληγεί σημαντικά λόγω των μεγάλων προβλημάτων στην διατραπεζική αγορά που έχει προκαλέσει η δημοσιονομική κρίση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι τραπεζίτες, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα με την ασφάλεια των χρημάτων των καταθετών, καθώς ανεξάρτητα από το ποσοστό «κουρέματος» του ελληνικού χρέους οι καταθέσεις είναι απόλυτα διασφαλισμένες.

in.gr