«Φρένο» στις προσλήψεις της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των δεσμεύσεων που απορρέουν από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, θέτει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας υιοθετώντας πλήρως τη γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που είχε κρίνει ως μη νόμιμο το σχετικό προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν στο πρακτικό που συνέταξαν ότι το Μεσοπρόθεσμο δεν περιέχει εκτιμήσεις ή προβλέψεις για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ή την ίδρυση νέων υπηρεσιών ,που συνεπάγονται σοβαρές επιβαρύνσεις στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2012-2015.

«Υπό τις παρούσες, έκτακτες, δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας για την αντιμετώπιση των οποίων θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, το μεσοπρόθεσμο, κατά το χρόνο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου αυτού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και ανεξαρτήτως της υποχρέωσης τήρησης του ουσιώδους τύπου που αφορά τη βεβαίωση ως προς το ύψος και τη δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων με Προεδρικό Διάταγμα τελεί υπό τους περιορισμούς που επιβάλλονται με τον Ν. 3985/2011 και, συνεπώς, είναι επιτρεπτή μόνον αν αποσκοπεί στην κάλυψη επιτακτικής ανάγκης, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, όπως η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και η ανακατανομή του προσωπικού», προσθέτουν χαρακτηριστικά οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Το προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προέβλεπε τη σύσταση 100 νέων οργανικών θέσεων προσωπικού ειδικού καθηκόντων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΕΛ.ΑΣ

zougla.gr