Την επανεκκίνηση των εργασιών στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Αγ.Νικολάου, ενεργοποίησε η έγκριση από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα απευθύνει πρόσκληση στον ανάδοχο εργολάβο και όλα έτσι όλα θα είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση της νέας πτέρυγας.