Χωρίς απώλειες θα διαβούν και το 2012 οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως συμπεραίνεται από τον Προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το προσεχές έτος.

Οι περικοπές ύψους 27 εκατ. ευρώ (ποσοστιαία 30%) που περιλαμβάνει σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2011, οφείλονται, σύμφωνα με το in.gr κυρίως στη μείωση των λειτουργικών εξόδων (ήτοι περίπου 8 εκατ. ευρώ, για μετακινήσεις αποστολών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, δημόσιες σχέσεις, προμήθειες υλικών, μισθώσεις κτιρίων κ.λπ.), ενώ το υπόλοιπο 70% αφορά σε μειώσεις μισθών (βουλευτών και υπαλλήλων).

Την ίδια στιγμή, πάντως, για τους βουλευτές, οι οποίοι συνεισέφεραν έναν μισθό, στη συλλογική προσπάθεια, δεν προϋπολογίζεται καμία περαιτέρω επιβάρυνση. Η πρόταση να αφαιρεθεί η αποζημίωση για συμμετοχή στις Επιτροπές -πάγιο κοινοβουλευτικό καθήκον- προσέκρουσε, όπως έγινε γνωστό, στις συμπαγείς αντιδράσεις βουλευτών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων που ισχυρίζονται ότι οι εθνικοί αντιπρόσωποι έχουν φτάσει πια στα οικονομικά όριά τους.

Μείωση μισθού
Οι υπάλληλοι της Βουλής πάντως, «υποδέχονται» τη μερίδα του λέοντος των μειώσεων, αφού υφίστανται τις προβλεπόμενες περικοπές που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο με την ένταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2012 (την Τρίτη θα δοθούν τα πλήρη στοιχεία όπου και θα συζητηθεί ο Προϋπολογισμός στην Ολομέλεια), η λειτουργία της Βουλής για το 2012 θα κοστίσει 170.972.000 ευρώ έναντι των 197.988.000 ευρώ το 2011, ενώ οι συνολικές περικοπές από το 2009 μέχρι και το 2012, φτάνουν τα 52 εκατομμύρια ευρώ, με τους βουλευτές να έχουν υποστεί περικοπές στις αποδοχές τους της τάξεως του 40%.

Οι αριθμοί πάντως αποδεικνύουν ότι και η Βουλή τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε με όρους πλουσίων, αφού παρά τις περικοπές που έχουν γίνει, σήμερα λειτουργεί επίσης εύρυθμα και χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Σύμφωνα τέλος με τα ίδια στοιχεία, η Βουλή αποτελεί? παράδειγμα προς μίμηση σε σχέση με τους όρους μείωσης δαπανών που έχει θέσει η τρόικα, αφού ο στόχος της λειτουργίας του Κοινοβουλίου ξεπέρασε τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Ππρογράμματος 2012-2015 για τον Προϋπολογισμό της Βουλής, καθώς οι δαπάνες της για την επόμενη χρονιά θα ανέλθουν στα 170.972.000 ευρώ ενώ το Μεσοπρόθεσμο προέβλεπε σταδιακά 190, 185, 180 και 175 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015.