Θα απαιτηθούν 30 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών και συνολικά 106,45 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση των ευρωπαϊκών ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), σύμφωνα με το Reuters.

Η ΕΒΑ αποκαλύπτει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν 30 δισ. ευρώ, τα οποία καλύπτονται από το υπάρχον πρόγραμμα διάσωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα έχει ως εξής (τα ποσά σε δισ. ευρώ):

ΕΛΛΑΔΑ (30,0), ΚΥΠΡΟΣ (3,587), ΑΥΣΤΡΙΑ (2,938), ΒΕΛΓΙΟ (4,143), ΓΕΡΜΑΝΙΑ (5,184), ΔΑΝΙΑ (0,047), ΙΣΠΑΝΙΑ (26,161), ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (0), ΓΑΛΛΙΑ (8,844), ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (0), ΟΥΓΓΑΡΙΑ (0), ΙΡΛΑΝΔΙΑ (0), ΙΤΑΛΙΑ (14,771), ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (0), ΜΑΛΤΑ (0), ΟΛΛΑΝΔΙΑ (0), ΝΟΡΒΗΓΙΑ (1,312), ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (7,804), ΣΟΥΗΔΙΑ (1,359) και ΣΛΟΒΕΝΙΑ (0,297).

Τα κεφάλαια που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι τράπεζες θα πρέπει να είναι "υψηλής ποιότητας", ενώ όσες δεχθούν κρατική ή ευρωπαϊκή ενίσχυση δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν μερίσματα και μπόνους. Το ποσό προκύπτει με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η EBA στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα οριστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα τον Νοέμβριο.

Οι τράπεζες καλούνται έως το τέλος του 2011 να παραδώσουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές τα σχέδια για το πώς σχεδιάζουν να πιάσουν τον συγκεκριμένο στόχο. Αυτά τα πλάνα θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τις εθνικές αρχές και να τύχουν διαβούλευσης με την ΕΒΑ.

Οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς να υπάρξει υπερβολική απομόχλευση, προκειμένου να μην πληγεί η πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες πάντως θα μπορούν να κάνουν χρήση και μετατρέψιμων ομολογιών.

Όπως είναι γνωστό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποφασίσει ότι οι τράπεζες θα πρέπει πρώτα να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα για να συγκεντρώσουν κεφάλαια, μετά στις χώρες και να χρησιμοποιήσουν τον EFSF ως τελευταίο καταφύγιο.