Μετά την πρώτη συνάντηση που κρίνετε επιτυχείς,τόσο από την συμμετοχή του κόσμου, όσο και από το επίπεδο της συζήτησης, σε πρώτη φάση αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Το δίκτυο ανταλλαγών Χανίων, ξεκινάει με παζάρι πριν αναρτηθεί η λίστα μελών και για συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

2.ψάχνουμε να βρούμε τον χώρο που θα φιλοξενηθεί το παζάρι.(κάποιοι θα πάμε στον δήμο Χανίων να μας παραχωρήσει κάποιο χώρο, κάποιοι άλλοι θα πάνε σε γειτονιές-συνελεύσεις κατοίκων, να το συζητήσουν εκεί ,να βοηθήσουν στην εύρεση χώρου και να γίνεται κάθε εβδομάδα το παζάρι, σε διαφορετική γειτονιά).Ιδέες, προτάσεις, κλπ από τα μέλη για τον χώρο του παζαριού, της συζητάμε μέσα στο forum.

3.την άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο(18:30 εργατικό κέντρο) ,συνέλευση/συζήτηση ,αφού θα έχουμε βρεί τον χώρο να ορίσουμε ώρα και μέρα για να πραγματοποιήσουμε το παζάρι.

4.Να αναλλάβουν τα μέλη ομάδες των 2-3 ατόμων για να βοηθηθεί το δίκτυο και να μην φορτωθούν λίγα άτομα τον όγκο εργασίας, σε διαχειριστικά θέματα,όπως : ενημέρωση στα καταστήματα,ενημέρωση στις γειτονιές,αφίσσα δικτύου, εγγραφή μελών, δημιουργία κειμένων,σχεδίαση,πρακτικά κ.α.

5.Για κάθε μέλος,το μέγιστο χρεωστικό και πιστωτικό όριο στο δίκτυο,να είναι -150 και +250 μονάδες. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, που θα συζητιούνται στην συνέλευση.

6.Αν ένα μέλος για πολύ καιρό στον λογαριασμό του έχει το μέγιστο χρεωστικό όριο (-150 Μ) και δεν έχει εμφανιστεί σε συνελεύσεις, παζάρια, εσκεμμένα, μετά από ένα μήνα και ύστερα από ενημερωτικό μήνυμα του διαχειριστή να εμφανιστεί
στην συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους, αν δεν παρευρεθεί ή δεν απαντήσει,να διαγράφεται απο το δίκτυο.

Οι άλλοι κανόνες του δικτύου ,συμφωνήθηκαν να ισχύουν ως έχουν.