Πολύ κάτω από τα όρια ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο νομό Χανίων σύμφωνα, με τα αποτελέσματα μετρήσεων του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ».

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού πεδίου είναι χιλιάδες φορές κάτω από τα όρια ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, τα οποία είναι κατά 40% αυστηρότερα από τα όρια που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο σταθμός μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων είναι εγκατεστημένος στον Δήμο Χανίων και συγκεκριμένα στο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το 3ο-4ο Δημοτικά σχολεία στην οδό Κοραή.ο πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» αποτελείται από ανιχνευτές, οι οποίοι καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο τις τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον και στη συνέχεια τις αποστέλλουν στους κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη Νότια και Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν επίσης η υπηρεσία «SMS ΕΡΜΗΣ», με στόχο την ενημέρωση του κοινού μέσω της αποστολής γραπτού μηνύματος στο 1325 και ο «Κινητός Σταθμός Μέτρησης ΕΡΜΗΣ».

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων απο τον σταθμό του προγράμματος "Ερμής" στα Χανιά

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων για όλη την Ελλάδα είναι διαθέσιμα στο κοινό στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.hermes-program.gr.