Και τούτο, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, λήγει η προθεσμία για τους ασφαλισμένους, που είτε δεν έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 48 του Ν 3943/2011, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, να προχωρήσουν σε νέα ρύθμιση, με έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010 οφειλής τους.

Με την υπ' αρ. 60 εγκύκλιο με ημερομηνία 24/10/2011, ο Διοικητής του ΟΑΕΕ, Γεράσιμος Βουδούρης, θέτει σε λειτουργία εφαρμογή για την online σύνδεση του Οργανισμού με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που επιτρέπει την άντληση στοιχείων ασφαλισμένων. Πρόκειται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, για μια βάση έγκυρη και επίκαιρη και δίνει πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία.

Η εφαρμογή ονομάζεται όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, "ΝΕΟ ΚΕΠΥΟ" και είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα ARIS που αφορά στην αναζήτηση στοιχείων των ασφαλισμένων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή και η επίλυση ασφαλιστικών υποθέσεων.

Οι πληροφορίες στις οποίες θα έχει πλέον πρόσβαση το ταμείο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ταχυπληρωμών και για τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών.

Με το πρόγραμμα αυτό, είναι δυνατό να γίνει ακόμη και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων του Ταμείου, αφού σε περίπτωση που στην εφαρμογή είναι συμπληρωμένο το πεδίο "Ημερομηνία Θανάτου", ο υπάλληλος του ταμείου θα αναζητά αυτεπάγγελτα το Πιστοποιητικό Θανάτου. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού θα διακόπτεται η ασφάλιση.

Σε περίπτωση που στην εφαρμογή είναι συμπληρωμένο το πεδίο "Ημερομηνία Διακοπής Δραστηριότητας", θα αποστέλλεται επιστολή στον ασφαλισμένο ζητώντας να προσκομίσει στην υπηρεσία τη Βεβαίωση Διακοπής Δραστηριότητας στην εφορία.

Τέλος, στην εγκύκλιο ορίζεται, ότι οι πληροφορίες αυτές θα λειτουργούν βοηθητικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού.