Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, απηύθυνε η Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα. Μαρία Σκραφνάκη, σχετικά με την πιθανή μείωση της ετήσιας επιχορήγησης του ΕΛΚΕΘΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό και την μετατροπή του σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) αποτελεί για τη χώρα μας ένα κέντρο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σχετικά με τη θάλασσα, το βυθό και γενικότερα της υδρόσφαιρας, με σκοπό την μελέτη και την προστασία τους.
Η σημασία ενός τέτοιου Κέντρου για τη χώρα μας είναι μεγάλη, αφού η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα που περιβάλλεται στο μεγαλύτερο μέρος της από θάλασσα. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΛΚΕΘΕ χαρακτηρίζεται ως έντονη και αξιόλογη, με αποτέλεσμα να εκτείνεται σε όλο το χώρο της Μεσογείου.
Επειδή, τόσο η κρατική, όσο και η ιδιωτική χρηματοδότηση για την έρευνα στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης.
Επειδή, υπάρχει κίνδυνος να μείνουν άνεργοι πολλοί πεπειραμένοι επιστήμονες και τεχνικοί του ΕΛΚΕΘΕ.

Ερωτάται ο κος Υπουργός
1. Θα μειωθεί η ετήσια επιχορήγηση του ΕΛΚΕΘΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό;
2. Θα παραμείνει το ΕΛΚΕΘΕ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή θα μετατραπεί σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου;